Taahhütname

KATILIMCILAR İÇİN TAAHHÜTNAME

İmca Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş tarafından düzenlenecek 2019 yılı Xsens Ürünleri ile Tasarım Yarışması’na “……………………………………………………………………………………….” Üniversitesi “..…………………………………………………….” takımı olarak katılmak istiyoruz.

Yarışma başvurumuzun kabul edilmesi halinde;

  1. İMCA Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş tarafından belirlenen Xsens Ürünleri ile Tasarım Yarışması Kural Kitapçığı‘nın tüm kurallarına uyacağımızı, aksi takdirde jüri kararıyla yarışmadan diskalifiye edileceğimizi bildiğimizi,
  2. Yarışmaya katılmamız halinde; yarışmadan önce ve yarışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza, zarar, doğal afet, vb. sakatlıklardan ötürü gerek şahsımız ve gerek üçüncü kişilere karşı İmca Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş ve organizatör kişi ve kurumların maddi ve / veya manevi hiçbir sorumluluk taşımayacağını,
  3. İMCA Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş ve organizatör kişi ve kurumlar tarafından yayımlanacak ilgili her türlü kural ve prosedüre uyacağımızı, uymadığımız taktirde yaptırım uygulanacağını,
  4. Yarışmaya katılmamız halinde; takım lideri ve/veya danışmandan alınacak takım bilgilerinin ve yarışma boyunca video, fotoğraf vb. çekimlerin İmca Elektronik ve Bilişim San. Ve Tic. A.Ş tarafından duyuru, tanıtım vb. maksatlarla web sitesi ve sosyal medya kanallarında kullanılabileceğini bildiğimizi,
  5. Takım üyelerinden biri ya da birkaçının, yarışma öncesinde veya yarışma esnasında, yazılı (e-mail, sosyal medya aracılığı ve her türlü yazılı iletişim vb. ile) ya da sözlü olarak, diğer takım üyelerine veya organizasyon görevlilerine karşı sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu tespit edildiği takdirde, Jüri tarafından diskalifiye edilebileceğini bildiğimizi,
  6. Diskalifiye kararı verilmesini gerektiren hal / davranışlar nedeniyle İmca Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş’nin uğrayacağı zararlardan, maddi / manevi sorumlu olacağımızı bildiğimizi,
  7. Başvuru sonrasında yarışmaya katılamama durumu halinde, yazılı olarak İmca Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş’ye 16 Aralık 2019 tarihine kadar bildireceğimizi ve katılımcı takıma verilen ürünü 20 Aralık 2019 tarihine kadar İmca Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş’ye iade edileceğini,
  8. IMCA’nın, XSENS Ürünleri ile Tasarım Yarışması’nda her türlü değişikliği yapma hakkına sahip olduğunu bildiğimizi,

Kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

Proje Akademik Danışmanı                                                                   Takım Lideri

Akademik ünvan ve isim:                                                                            İsim:

İmza:                                                                                                                       İmza:

 

 

S.No.
Takım Üyesi

(isim-soyisim)

 

İmza

1
2
3

NOT: Taahütname içerisindeki imzaların tamamının mavi tükenmez / dolma kalemle atılması gerekmektedir. Islak imzalı olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu formun en geç 15 Kasım 2019 tarihinde İmca Elektronik ve Bilişim San. ve Tic. A.Ş’ye (adres işbu formun sonunda belirtilmiştir) ulaşacak şekilde aşağıdaki adrese elden teslim, kargo veya iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru tarihinden sonra ulaşan formlar kabul edilmeyecektir.

İletişim Adresi: Regnum Sky Tower İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:57/115 06530 Çankaya/Ankara

Katılımcılar için taahhütname formunu indirmek için tıklayınız.