Başvuru Şartları

  • Ekipler en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) öğrenci ve 1 (bir) akademik danışmandan oluşmalıdır.
  • xsens.imca.com.tr sitesindeki başvuru formu bilgisayar üzerinden doldurularak, taahhütname ile birlikte çıktısı alınmalıdır.
  • Taahhütnamenin ıslak imzalı hali ve doldurulmuş başvuru formu web sitesindeki adrese başvuru tarihleri içerisinde kargolanmalıdır.